Bibliografia

ABC samorządu terytorialnego, red. B. Imiolczyk, bmrw.

Będzin 1385-2015, t. 1-3, Będzin 2012.

Bielsko-Biała. Monografia miasta, red. I. Panic, t.1-4, Bielsko-Biała 2011.

Boras Z., Książęta Piastowscy Śląska, Wrocław 1977.

Chlebowczyk J., Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971.

Ciągwa J., Autonomia Śląska (1922–1939), Katowice 1988.

Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t.2: W okresie niewoli 1793-1918, red. R. Kołodziejczyk, Częstochowa 2005.

Ćmiel S., Surowce mineralne Górnego Śląska, w: Problemy środowiska i jego ochrony, cz. 1, Katowice 1993.

Dąbrowski W., Autonomja Województwa Śląskiego. Studjum prawnicze, Warszawa 1927.

Dulias R., Hibszer A., Geografia województwa śląskiego, Krzeszowice 2004.

Dulias R., Hibszer A., Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Sosnowiec 2008.

Dulias R., Hibszer A., Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, Krzeszowice 2004.

Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, t.1-3, red. I. Panic, Cieszyn 2009 i n.

Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, red. A. Czarnota, S. Krakowski, B. Puczyński, Fr. Sobalski, A. Rotaub, Katowice 1964.

Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t.1-7, red. I. Panic, Cieszyn 2009 i n.

Encyklopedia powstań śląskich, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1982.

Flis J., Słownik szkolny – terminy geograficzne, Warszawa 1994.

Grzegorzek J., Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie, Katowice 1935.

Historia Czeladzi, t. 1-2, red. J. Drabina, Czeladź 2012.

Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.

Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002.

Jankowski A. T., Molenda T., Antropogeniczne środowiska wodne na Górnym Śląsku – Cz. 1, „Przyroda Górnego Śląska” 2001, nr 23: 6-7.

Janosch, Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny, Kraków 2011.

Jaroszewski W., Marks .L, Radomski A., Słownik geologii dynamicznej, Warszawa 1985.

Kaczmarczyk M., Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Sosnowiec 2009.

Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej, Katowice 2006.

Kaczmarek R., Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszczanie w Sosnowcu, w: Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku, red. M. Kisiela i P. Majerskiego, Sosnowiec 2008.

Kadłubek Z., Listy z Rzymu, Opole 2012.

Kolekcja Biblioteczna Natura, Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002.

Koper S., Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii, Warszawa 2013.

Kopiec J., Diecezja Gliwicka – dzieje i współczesność, Opole 1999.

Kowalczyk J., Kościół ormiański p.w. św. Trójcy w Gliwicach. „Zeszyty Gliwickie” nr 25 z 1997.

Książnica Cieszyńska. Opis kolekcji, Śląska Biblioteka Cyfrowa.

Kunce A., Kadłubek Z., Myśleć Śląsk. Wybór esejów, Katowice 2007.

Kutz K., O śląskiej rozpaczy, w: Rozmowy na koniec wieku, red. K. Janowska, P. Mucharski, Kraków 2000.

Lamprecht F., Rodzina Lamprechtów i Schönów w Sosnowcu. Wspomnienia Fanny Lamprech 1857–1918., przeł., wstęp i oprac. Ryszard Kaczmarek, Sosnowiec 2002.

Leś-Runicka M., Historia Jaworzna do 1795 roku, Jaworzno 2011.

Leś-Runicka M., Historia miasta, Jaworzno, b.m.w. [2001].

Licińska D., Słownik szkolny. Geografia – człowiek i jego działalność, Warszawa 1999.

Ludyga-Laskowski J., Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, Warszawa–Wrocław 1973.

Łęcki W., Kanon krajoznawczy Polski, Warszawa 2007.

Machowski R., Rzętała M., Serwecińska D., Wody powierzchniowe i podziemne w województwie śląskim, „Przyroda Górnego Śląska” 2003, nr 34: 6-7.

Makarska A., Sosnowieccy przemysłowcy – Schoenowie, w: Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku, red. M. Kisiela i P. Majerskiego, Sosnowiec 2008.

Makieła Z., Górny Śląsk, Warszawa 1999.

Mika A., Życie i działalność Dietlów 1878-1945. Miejsce rodu w historii Sosnowca i kraju, w: Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku, red. M. Kisiela i P. Majerskiego, Sosnowiec 2008.

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów, Warszawa 2002.

Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.

Nawarecki A., Lajerman, Gdańsk 2010.

Nowak K., Śląsk czechosłowacki, w: Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.

Nowak K., Borak M., Konflikt o Śląsk Cieszyński, w: Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.

Obrzud E., Pilchowice, w: Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inkszym pichceniu, red. J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Koszęcin 2010.

Oslislo Z., Katowicka Moderna 1927-1939, Zabrze 2012.

Perski Z., Jak powstały Beskidy, „Przyroda Górnego Śląska” 2002, nr 30: 3-4.

Pierwsza Kadencja Samorządu Województwa Śląskiego 1998-2002. Podsumowanie, red. J. Kina, W. Trólka, T. Żak, A. Warzecha, Katowice 2002.

Popiołek K., Śląskie dzieje, Warszawa-Kraków 1976.

Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji. Kalendarium. Teksty i źródła. Słownik pojęć. Biogramy, oprac. M. Fic, Świętochłowice 2015.

Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy – pomniki – rocznice, red. M. Fic, R. Kaczmarek, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8.

Przemsza-Zieliński J., Historia Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 2006.

Schaeffer B., Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1996.

Secesja i jej górnośląskie formy, red. K. Jarmuł, Katowice 2009.

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Warszawa 1998.

Sosnowiec obraz miasta i jego dzieje, Sosnowiec 2016.

Szejnert M., Czarny ogród, Kraków 2007.

Sztuka Górnego Śląska od Średniowiecza do końca XX wieku, red. E. Chojecka, Katowice 2009.

Szymutko S., Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001.

Śląsk Cieszyński. Granice – przynależność – tożsamość, red. J. Spyra. Cieszyn 2008.

Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, red. K. Nowak, Cieszyn 1999.

Tokarska-Guzik B., Rostański A., Gorczyca J., Herczek A., Dulias R., Przyroda miasta Jaworzna, Jaworzno 2012.

Trzmielewski R., Szlaki rowerowe w Jaworznie, Jaworzno 2010.

Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. R. Czyż, W. Gojniczek, D. Spratek, Cieszyn 2010.

Tyc A., Najciekawsze obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Dąbrowa Górnicza-Będzin 2001.

Urbańczyk P., Zanim Polska została Polską, Toruń 2015.

W 95. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego: „Gazeta Wyborcza”, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996.

Woźniak P., Geoturystyka – nauka, edukacja i rekreacja, „Przyroda Górnego Śląska” 2011, nr 64, s. 18-20.

Wójcik A. J., Rybak A., Józef Cieszkowski naczelnik kopalń w Zachodnim Okręgu Górniczym Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Katowice 2015.

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992.

Zielenska S., w: Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach i inkszym pichceniu, red. J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, Koszęcin 2010.

Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Ziemia Chrzanowska i Jaworzno. Monografia, red. J. Lewandowska, Kraków 1969.