Słownik pojęć

JAN XV - Łac. Ioannes XV, ur. w Rzymie, zm. w marcu 996, papież w okresie od 985 do 996 r. W 992 roku (w czasie jego pontyfikatu) Mieszko I oddał państwo polskie pod opiekę Państwa Kościelnego, w celu zapewnienia mu lepszej obrony przed Niemcami i Czechami.
JĄDRA KONDENSACJI - Mikrokryształki różnych soli, niektóre zanieczyszczenia organiczne, jony gazów i inne mikroskopijnych rozmiarów cząstki stałe zawieszone w powietrzu. Na jądrach kondensacji osiadają produkty kondensacji pary wodnej w postaci kropelek wody lub kryształków lodu. Powstałe wokół jąder kondensacji kropelki wody lub kryształki lodu, po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów, spadają na ziemię w postaci opadów atmosferycznych
JĘZYK STAROPOLSKI - Oficjalna polszczyzna w etapie swojego rozwoju, w przybliżeniu między XII a przełomem XV/XVI wieku; na początku tego okresu zaczęły się pojawiać podstawowe różnice między językami zachodniosłowiańskimi (zwł. Grupą czesko-słowacką a lechicką, do której należy polszczyzna).
JĘZYK URZĘDOWY - Język, który ma status prawny na terenie państwa lub określonego terytorium, jest to język dokumentów urzędowych; nie musi być tożsamy z językiem oficjalnym.
JURYSDYKCJA - Prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot uprawnienie do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw.