Jak korzystać?

Spis treści

1. Budowa

2. Odbiorcy

3. Dostęp

4. Konto użytkownika

5. Kolorystyka i znaki

6. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Eduś


1. Budowa

Platforma posiada układ modułowy. Zasadnicza część w ramach każdego przedmiotu przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców województwa. Ponadto każdy subregion województwa posiada własny, osobny moduł (oddzielony odrębnym kolorem), z zagadnieniami charakterystycznymi dla tego obszaru. W sumie Eduś składa się z ponad 100 tematów, podzielonych na trzy duże grupy tematyczne obejmujące poszczególne przedmioty nauczania. Są to:

  • Przyroda (geografia fizyczna, biologia),
  • Społeczeństwo (historia, wiedza o społeczeństwie, religia, geografia społeczno-ekonomiczna),
  • Kultura (język polski, historia, religia, plastyka).

2. Odbiorcy

Projekt został przygotowany z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, dzisiaj również ostatnich klas szkół podstawowych i liceów. Autorzy Projektu zdają sobie sprawę z wagi problemu wprowadzenia treści związanych z edukacją regionalną również na poziomie przedszkolnym i nauczania początkowego. Takie sugestie pojawiały się często podczas spotkań z nauczycielami pracujących z młodszymi uczniami. Wymaga to jednak znacznego rozszerzenia Projektu i może będzie można zrealizować takie zadania w II etapie. W obecnej wersji kierujemy jednak Platformę do młodzieży starszej, w wieku 12-18 lat, do tego przedziału wiekowego były dobierane treści Eduś.

Twórcy Projektu, mając świadomość, że realizacja osobnego przedmiotu nauczania (ścieżki międzyprzedmiotowej), nie jest częstym rozwiązaniem realizowanym w szkole, z góry założyli pełną swobodę korzystania przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z lekcji zawartych w Eduś. Cele nauczania i treści były tak dobierane, by przy realizacji tematów z poszczególnych przedmiotów wykorzystywać istniejące w bezpośrednim otoczeniu uczniów przykłady. Nie oznacza to więc konieczności realizacji wszystkich proponowanych na platformie tematów. Cechą zasadniczą Eduś jest pełna dowolność wyboru zarówno przedmiotów, jak i fragmentów przygotowanych zagadnień. Jesteśmy również świadomi obszerności poszczególnych tematów, ale zakładamy możliwość samodzielnej selekcji informacji przez nauczyciela i uczniów.

Dostarczamy nauczycielowi (ale także uczniom i rodzicom) propozycję poszerzenia wiedzy i umiejętności. Sposób wykorzystania Platformy pozostaje wyłącznie w gestii odbiorców.

3. Dostęp

Od samego początku zakładano otwarty dostęp do Platformy, co oznacza, że z materiałów zgromadzonych w Edusiu można korzystać bezpłatnie w celach edukacyjnych i dydaktycznych (z zachowaniem praw autorskich, czyli podania źródła pochodzenia – szerzej o zasadach można przeczytać w rozdziale: Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Eduś). Projekt bowiem pełnić nie tylko funkcje dydaktyczne w nauczaniu szkolnym, ale także poznawcze i kształcące dla wszystkich zainteresowanych. Przy takim założeniu jedyną możliwością wydania była edycja w postaci wydawnictwa elektronicznego, zarówno jako pełnej wersji (PDF), jak i w odrębnych modułach, z całym zakresem ćwiczeń i materiałów pomocniczych przygotowanych przez Autorów.

Proponujemy także wszystkim nauczycielom współuczestniczenie we wzbogaceniu zakresu proponowanych treści. Chcielibyśmy, by Eduś stał się miejscem zamieszczania interesujących, nowych lekcji, które już realizowane w poszczególnych szkołach przez nauczycieli, stałyby się materiałem możliwym do łatwego wykorzystania na terenie całego województwa śląskiego. Sposób przygotowania takich lekcji zainteresowani znajdą na stronie Eduś w dziale:  Współpraca.

4. Konto użytkownika

Login i hasło powinny zawierać minimum 4 znaki (składać się z liter lub cyfr, z pominięciem innych znaków).

Korzystanie z portalu po zalogowaniu daje dostęp do:

  • panelu narzędzi (zlokalizowany po prawej stronie),
  • tworzenia zbioru ulubionych lekcji,
  • zapisywania postępu w wykonanych zadaniach.

5. Kolorystyka i znaki

Aby łatwiej poruszać się pomiędzy tematami każdy z nich oznaczony został przy pomocy dwóch ikonek zlokalizowanych w lewym górnym rogu, oraz koloru symbolizującego zakres tematyki.

instruktaz1instruktaz-2

 

6. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Eduś

Materiały Eduś mogą być wykorzystywane na prawach cytatu zgodnym z dyspozycją art. 29 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) tj. w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie.

Wymagamy jednak, aby każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji – Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – oraz nazwisko autora tekstu, zdjęcia lub rysunku.

Przykładowy zapis bibliograficzny:

Historia zapisana w skałach i krajobrazie, w: Platforma Edukacji Regionalnej „Eduś”, red. R. Kaczmarek, A. Kubica, Instytut Badań Regionalnej Biblioteki Śląskiej. (http://edus.ibrbs.pl/historia-zapisana-w-skalach-i-krajobrazie/ dostęp: 25.02.2019)