HALINA POŚWIATOWSKA – POETKA Z CZĘSTOCHOWY. PRAGNIENIE MIŁOŚCI I ŚWIADOMOŚĆ ŚMIERCI

język polski, kultura
Przypomnij sobie

1. Kim są mitologiczne postacie: Eros, Tanatos?

2. Jaki obraz miłości przedstawia biblijny Hymn o miłości św. Pawła?

3. Czym różni się pokolenie literackie od grupy literackiej?

1. Przekleństwo losu

Spacerując Aleją Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, można zauważyć ławeczkę z naturalnej wielkości posągiem kobiety i kota – to przypomnienie o urodzonej  w tym mieście poetce Halinie Poświatowskiej.

Urodziła się w 1935 roku. Z powodu ciężkiej wady serca większość swojego życia spędziła w szpitalach i sanatoriach. W jednym z nich poznała swojego przyszłego męża, Adolfa, również chorego na serce. W wieku 21 lat została wdową. W latach 50. przeszła operację serca w Stanach Zjednoczonych, gdzie potem studiowała.

„Świadomość czyhającej śmierci sprawiła, że była zachłanna na życie i zachłanna na te bogactwa, jakie dać mogą książki, z uporem zabrała się po pierwszej operacji serca do studiowania w Smith College, Northampton, Massachusetts. Studiowała filozofię, logikę, uczyła się języka angielskiego i niemieckiego, pisała wiersze, tłumaczyła z angielskiego i francuskiego (Joseph Margolis, Lawrence Ferlinghetti, Ezra Pound, Paul Eluard, Jacques Prevert ), zabrała się do tłumaczenia hiszpańskiego, w którym szczególną sympatią darzyła Lorcę.” (Jan Zych, wstęp i wybór do: Halina Poświatowska, Wiersze wybrane, Kraków 1997)

Po powrocie skończyła jeszcze filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem została tam asystentką. Zmarła w 1967 roku, krótko po kolejnej operacji. Została pochowana na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

W rodzinnym domu Poświatowskiej, przy ul. Jasnogórskiej 23, w 2007 roku otwarto Dom Poezji – muzeum jej imienia, w którym zgromadzono liczne pamiątki. W Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie istnieje z kolei izba jej pamięci z pomnikiem autorstwa częstochowskiego rzeźbiarza Szymona Wypycha.

Należała do tzw. Pokolenia Współczesności, czyli generacji pisarzy i krytyków, którzy debiutowali około roku 1956, a więc w czasie październikowej  politycznej „odwilży”. Oznaczał on też znaczne ożywienie w literaturze. Nazwa grupy pochodzi od tytułu pisma literackiego.  Pokolenie „Współczesności” wskazywało na nową wyobraźnię, wyzwoloną i nieskrępowaną.

Rzeźba przedstawiająca Halinę Poświatowską została odsłonięta 11 października 2007 w Częstochowie, stoi przy Alei Najświętszej Marii Panny. Autorem i wykonawcą projektu rzeźbiarz Robert Sobociński

Wikimedia Commons, na licencji CC BY-SA 4.0 (fot. WikiGhostDog)

Nastąpiło odnowienie języka poetyckiego, pojawiły się także nowe tendencje jak: turpizm (antyestetyka, brzydota) czy lingwizm (zabawa, gra językiem). Wśród licznych debiutów, niezwykle zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, gdzie każdy poeta miał swój własny świat poetycki i estetykę, twórczość Poświatowskiej wyróżnia się oryginalnością i śmiałością podejmowanej tematyki: miłości, śmierci, życia, erotyki.

Poświatowska jest autorką czterech tomików poetyckich:

  • Hymn Bałwochwalczy (1958),
  • Dzień dzisiejszy (1963),
  • Oda do rąk (1966),
  • Jeszcze jedno wspomnienie (1968).

Opublikowała także w 1967 roku prozatorską Opowieść dla przyjaciela.

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej otwarto w 1996 roku, powstał z potrzeby serca nauczycieli, przyjaciół i członków rodziny. Można tu zobaczyć rzeczy osobiste poetki (sukienkę, torebkę, maszynę do pisania, ulubione płyty, słownik polsko–angielski, fotel), jej bogatą korespondencję, a także posłuchać nagrań Poświatowskiej recytującej własne wiersze

Wikimedia Commons, na licencji CC BY-SA 3.0 (fot. Eu)

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie organizuje od 1974 roku jeden z większych i bardziej renomowanych konkursów poetyckich w kraju, dedykowany wybitnej częstochowskiej poetce, którego celem jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Jego finałowi towarzyszą konfrontacje poetyckie, seminaria, koncerty i spektakle. Gośćmi są wybitni i znani polscy twórcy, krytycy oraz badacze poezji

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

2. Poezja konfesyjna

Twórczość Poświatowskiej wyrastała z jej biografii, często z bardzo intymnych doświadczeń. Jest autobiograficzna i osobista, dąży w kierunku tzw. poezji konfesyjnej, w której kluczem interpretacyjnym jest życie autora. Jej wiersze to często zapisy zmagań z chorobą, próba oswojenia ubywania fizycznego i metafizycznego. To walka o każdy kolejny dzień, wyścig ze śmiercią. Jednocześnie widać w niej pragnienie życia, jej zachłanność na nie.

W jednym z listów do przyjaciela pisała:

„Podziwiam cię raczej, nie kocham, bo kocham tylko życie, i chcę je przeżywać „łapczywie”, gdyż „wszystko mnie mija”, przechodzi obok.” (Bogdan Rogatko, Poświatowska po latach, „Dekada Literacka” 2009, nr 1-2, s. 233-234)

Ale nie znajdziemy w jej poezji cierpiętniczej pozy, jest za to głos człowieka, który wyrywa się śmierci, który próbuje ją oswoić, do tego stopnia, że obcowanie z nią staje się niemalże rutyną.

 

Recital Poświatowska/Radek- bliscy jak bicie serca, za: Janusz Radek.

Ciekawostka

Poezja konfesyjna opiera się na zwierzeniu. Słowo „konfesja” wywodzi się z łacińskiego confessio oznaczającego wyznanie. Posiada różne znaczenia – może to być wyznanie, ale też zeznanie w sensie prawnym, świadectwo. Będzie to więc poezja intymna, sięgająca do głębi duszy autora. W USA, w latach 50. XX wieku, narodził się oddzielny nurt poezji wyznania. Do tak zwanych poetów konfesyjnych należeli: Robert Lowell, Sylvia Plath czy Anne Sexton.

Poezja konfesyjna to zatem liryka bezpośrednia, podmiot wprowadza czytelnika w swój świat wewnętrzny („ja”, „mój”). Twórca będzie często występował wręcz pod własnym imieniem lub też wprowadzał do tekstu fakty, nazwiska i miejsca łączące się z jego biografią. Może także sugerować w inny sposób, że to on jest bohaterem opisywanych wydarzeń. Granica między „ja” autora a „ja” poetyckim jest świadomie zatarta, chociaż nie można odrzucać całkowicie myśli o kreacji artystycznej. Taki charakter ma właśnie poezja Poświatowskiej.

Tekst źródłowy

***

zawsze kiedy chcę żyć krzyczę

gdy życie odchodzi ode mnie

przywieram do niego

mówię – życie

nie odchodź jeszcze

 

jego ciepła ręka w mojej ręce

moje usta przy jego uchu

szepczę

 

życie

– jak gdyby życie było kochankiem

który chce odejść-

 

wieszam mu się na szyi

krzyczę

 

umrę jeśli odejdziesz

 

 

Z tomu: Od rąk do rąk (1966)

Pytania:

1. Przeczytaj uważnie wiersz zaczynający się od słów: "zawsze kiedy chcę żyć krzyczę…". Znajdź przykłady personifikacji. Jaką pełnią funkcję w utworze?

2. Na czym polega paradoks zawarty w ostatnim wersie utworu cytowanego?

3. Zinterpretuj utwór w kontekście postaci mitologicznych: Erosa i Tanatosa. W jaki sposób łączą się one w poetyckiej realizacji H. Poświatowskiej?

Tekst źródłowy

***

doba jest taka długa

jeśli nie będę umierać kilka razy

na dobę

czym wypełnię czas

 

mam go pełne ręce

i pełne włosy

to jest żmudna praca pająków

sieć

 

a gdy odchodzi

zostaję zupełnie lekka

jak okruch ziemi

której odjęto myśl

 

Z tomu: Jeszcze jedno wspomnienie (1968)

Pytania:

1. Jakie metafory zawarte w wierszu wiążą się z umieraniem?

2. Jaki stosunek do śmierci widoczny jest w tym utworze? W jaki sposób poetka „oswaja” umieranie?

3. W czym widoczna jest konfesyjność tego utworu?

Poezja Poświatowskiej jest także melancholijna, miłość w jej utworach ocala przed samotnością. Autorka tęskni do miłości, która przezwycięża śmierć i czas. Miłość staje się schronieniem czy też łagodzi lęk.

Wiersze Poświatowskiej to nieraz śmiałe erotyki, zmysłowe i animalistyczne, w których spotkanie dwóch osób staje się pieśnią życia, biologicznym znakiem istnienia. Są też jednocześnie pełne zmysłowości, czułości i liryzmu. To erotyka naznaczona przemijaniem, śmiercią, odejściem ukochanego, czy też samej bohaterki lirycznej. Cała twórczość Poświatowskiej to splatanie się tych trzech motywów: miłości, śmierci i życia. Dlatego obdarzone miłością życie staje się jak kochanek, który odchodzi, albo też odejście ukochanego jest jak śmierć – jednoznaczne z odejściem życia czy przyczyną śmierci. Krytycy zgodnie podkreślali też, że Poświatowska była odważną „bałwochwalczynią Erosa”: Poświatowska – pierwsza u nas chyba – wyzbyta jest zupełnie z elementów wstydu, wstydząc się co najwyżej kokieterii. O miłości i cielesności pisze ze śmiałością i zmysłowością, łącząc ją wielokrotnie z witalnością, tęsknotą ciała, naturą (biologizm). Miłość istnieje u niej jako jeden ze sposobów zatrzymania życia, podtrzymuje je, jak korzenie podtrzymują życie rośliny.

 

Tekst źródłowy

***

odłamałam gałąź miłości

umarłą pochowałam w ziemi

i spójrz

mój ogród rozkwitł

 

nie można zabić miłości

 

jeśli ją w ziemi pogrzebiesz

odrasta

jeśli w powietrze rzucisz

liścieje skrzydłami

jeśli w wodę

skrzelą błyska

jeśli w noc

świeci

 

więc ją pogrzebać chciałam w moim sercu

ale serce miłości mojej było domem

moje serce otwarło swoje drzwi sercowe

i rozdzwoniło śpiewem swoje sercowe ściany

moje serce tańczyło na wierzchołkach palców

 

więc pogrzebałam moją miłość w głowie

i pytali ludzie

dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu

i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy

i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt

 

chwyciłam miłość aby ją połamać

lecz giętka była oplotła mi ręce

i moje ręce związane miłością

pytają ludzie czyim jestem więźniem

 

Wiersze z rękopisów poetki: Jan Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los (o poezji Haliny Poświatowskiej), w: Kaskaderzy literatury, pod red. Edwarda Kolbusa, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.

Pytania:

1. Jakie cechy miłości opisuje poetka w wierszu ? Zwróć uwagę na słownictwo związane z naturą. Jaki obraz miłości w ten sposób tworzy poetka?

2. Czym jest miłość? Dlaczego nie można jej zniszczyć?

3. Jak wygląda człowiek, który doświadcza miłości?

4. Jaką funkcję pełni końcowa metafora miłości jako więzów (zniewolenia)?

5. Porównaj obraz miłości przedstawiony przez poetkę i ten zawarty w Hymnie o miłości św. Pawła.

3. Ocalenie w sztuce

Miłość u Poświatowskiej często wiąże się z autotematyzmem  (pisanie o pisaniu). Literatura, uprawianie poezji nie zapewniają trwałości życia, ale dzięki nim można przetrwać – tak jak dzięki miłości – złagodzić ból istnienia, pogodzić się z losem. Poetka samą siebie traktuje jako pole walki, ale z drugiej strony jest w niej także niemal religijne zapatrzenie w siebie.

W zakończeniu Opowieści dla przyjaciela Poświatowska napisała:

„Czy słowa potrafią mnie bronić lepiej niż cisza, czy słowami można jeszcze cokolwiek powiedzieć? Szukałam ich z trudem, każde oglądałam wiele razy, przymierzałam do nich moją miłość, mój ból. Pragnienie przymierzałam do wyrazu pragnienie i dla mojej największej miłości – dla życia poszukiwałam najpiękniejszych określeń.” (J. Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los (o poezji Haliny Poświatowskiej), w: Kaskaderzy literatury, pod red. Edwarda Kolbusa, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986, s. 190.)

Inną grupę tekstów Poświatowskiej stanowią wiersze ekfrastyczne – czyli takie, w których punktem wyjścia jest dzieło sztuki. Ekfraza to artystyczny opis dzieła sztuki w literaturze, jego twórcza reinterpretacja; można nawet mówić o osobnym gatunku literackim. Obraz w ekfrazie literackiej pełni często rolę symboliczną i stanowi podstawę refleksji bohatera lirycznego lub postaci, może być źródłem opisu albo tylko pretekstem do dyskusji o sztuce lub też pretekstem do własnych rozważań.

Tekst źródłowy

***

 

Saskia

dlaczego umarłaś

czy zabrakło twoim palcom doskonałości kształtu

ustom – doskonałości barwy

kolczykom – światła

byłaś kształtem i kolorem

światło

obejmowało cię jak oczy kochanka

Saskia

dlaczego umarłaś

 

oto w wielkim zdumieniu

oglądam twój trzewik

rozgrzewam dłonią chłód naszyjnika

rzucam perły gołębiom

żeby je jadły jak ziarno

 

głupie ptaki

przechodzą mimo

unosząc w nabrzmiałej grdyce

kształt kolor i światło

wszystko

czego braknie twoim oczom

 

tylko klejnoty świecą

tak samo – martwo

 

Nurt 1966 nr 4 s.23.

Pytania:

1. Przypomnij sobie poznane w szkole utwory: obraz "Upadek Ikara" Petera Bruegla, opowiadanie "Ikar" Jarosława Iwaszkiewicza oraz wiersz "Ikar" Stanisława Grochowiaka. W jaki sposób utwory literackie interpretują obraz malarski?

2. Przeczytaj utwór zaczynający się od słów "Saskia dlaczego umarłaś". Jaką kobietę oglądamy w wierszu: postać historyczną czy obraz? Uzasadnij odpowiedź.

3. Jaka jest symbolika rzucania ptakom ziarna? Skąd znasz ten zwyczaj? Czemu on służył?

4. Czego „brakuje oczom” Saskii? Jak ten brak można odczytać?

5. Zinterpretuj wiersz w kontekście motywu przemijania: jakie środki stylistyczne wskazują na tematykę przemijania, śmierci?

Obraz identyfikowany jako portret Saski van Uylenburgh, córki burmistrza fryzyjskiego, żony Rembrandta. Malarza poślubiła 22 czerwca 1634 roku. Często pozowała do jego obrazów. Zmarła w 1642 roku, prawdopodobnie na gruźlicę.

Rembrandt van Rijn, Popiersie młodej kobiety (olej na płótnie) 1634-1640, Wikimedia Commons, domena publiczna

Rembrandt van Rijn, Saskia w czerwonym kapeluszu (olej na dębowej desce) 1633-1634, Wikimedia Commons, domena publiczna
Zapamiętaj

Halina Poświatowska - legendarna poetka z Częstochowy.

Autobiografizm i poezja konfesyjna Poświatowskiej.

W twórczości Poświatowskiej występują liczne odwołania do miłości i śmierci w literaturze (Eros i Tanatos).

Rola literatura miłosnej i erotycznej w twórczości Poświatowskiej.

Zadania

1. Na podstawie informacji o poetce odpowiedz, w jaki sposób Poświatowska próbowała walczyć ze swoim losem? Czy jej się to udało?

2. Przypomnij sobie poznane utwory dotyczące śmierci i napisz rozprawkę na temat:

W jaki sposób literatura pozwala oswoić śmierć?

Tutaj dowiesz się więcej Dom Poezji - Muzeum Haliny PoświatowskiejP. Gogler, Kłopoty z ekfrazą, „Przestrzenie Teorii” 3/4, Poznań 2004, Adam Mickiewicz University Press, pp. 137-152B. Rogatko, Poświatowska po latach, „Dekada Literacka” 2009, nr 1-2 (233-234)Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

„Ja minę, ty miniesz...”. O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, zebrała i oprac. M. Pryzwan, Warszawa 2000.

J. Marx, Przeznaczenie to jeszcze nie los (o poezji Haliny Poświatowskiej), w: Kaskaderzy literatury, red. E. Kolbusa, Łódź 1986.

H. Poświatowska, Wiersze wybrane, wstęp i wybór J. Zych, Kraków 1997.