Słownik pojęć

CECHY BIBLIOGRAFICZNE - Odnoszą się do całego nakładu, czyli wszystkich egzemplarzy danego wydania; to nazwisko autora (autorów), tytuł i podtytuł, miejsce i rok wydania, wydawca, a także inne bardziej szczegółowe cechy dokumentu (np. numer ISBN, liczba stron, typ okładki itp.)
CENZURA - Kontrola publicznego prezentowania informacji (przez weryfikację audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, itp. Przez organy państwowe), ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań, najczęściej stosowana przez organy państwowe rządów totalitarnych, choć nie tylko.
CISZA WYBORCZA - Okres, w którym pod groźbą kary zabroniony jest jakikolwiek sposób działań, mających zachęcić do głosowania (zakaz wystąpień politycznych, manifestacji, audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów, publikacji na ich temat, naklejania plakatów, publikowania sondaży wyborczych, itd.). Z założenia cisza wyborcza ma być czasem, w którym obywatele mogą zastanowić się, jakiego chcą dokonać wyboru.
CIT - Z ang. Corporate income tax, nazwa podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek taki płacą np. Przedsiębiorstwa (firmy).
CV - Z łac. Curriculum vitae czyli życiorys.