Słownik pojęć

FAMILOKI - Budynki wielorodzinne przeznaczone dla pracowników przemysłu ciężkiego i ich rodzin, przede wszystkim górników, hutników oraz średniego personelu urzędniczego. Familoki wchodziły w skład osiedli robotniczych i w klasycznej postaci były budowane na przełomie XIX i XX wieku w miastach, gdzie powstawały odpowiednio duże zakłady.
FANTASY - Kategoria charakterystyczna dla literatury fantastycznej, jej odmiany: fikcyjny świat przedstawiony jest zlokalizowany w scenerii przypominającej starożytność czy średniowiecze, rządzony nie przez prawa nauki i techniki (jak w science fiction), lecz przez reguły magii. Wykorzystuje wątki baśniowe, legendarne, mityczne.
FARSA - Odmiana komedii, w której perypetie bohaterów związane są z ich wadami, farsa demaskuje je ośmiesza; w potocznym rozumieniu: kpina, coś niepoważnego.
FASADA - Ozdobna, reprezentacyjna elewacja budynku.
FEMINIZACJA - Dominacja kobiet w społeczeństwie, przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn.
FITOCENOZA - Zbiorowisko roślin wchodzące w skład biocenozy danego ekosystemu.
FLISZ - Kompleks skał pochodzenia morskiego, składający się z na przemian ułożonych ławic i warstw piaskowców, łupków, zlepieńców, rzadziej innych skał.
FOREIGN OFFICE - Ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.
FREIKORPS - Ochotnicze, prawicowe formacje paramilitarne, skupiające zdemobilizowanych żołnierzy, działające w Niemczech w latach 1918-1922.
FREKWENCJA WYBORCZA - Odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie wyborów albo referendum.
FRONTON - Przednia ściana budynku.
FRYZ - Element dekoracyjny w formie ciągłego, poziomego pasa.
FUNDRAISER - Osoba zdobywająca fundusze na działalność, np. kulturalną, najczęściej poprzez pozyskiwanie sponsorów i dotacji od osób, firm lub instytucji rządowych i samorządowych.
FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH (FWP) - Instytucja utworzona w 1949 roku, organizująca różne formy wypoczynku. W czasach PRL należało do niej wiele domów wczasowych i ośrodków wypoczynkowych. Funkcjonuje do dnia dzisiejszego.