Słownik pojęć

HERPETOFAUNA - To wszystkie gatunki płazów i gadów występujące na danym terenie.
HIERARCHA - W tym przypadku osoba wysoko postawiona w hierarchii (strukturze) kościelnej.
HIPOKRYZJA - Dwulicowość, obłuda, nieszczerość.
HISTORYK SZTUKI - Naukowiec zajmujący się dziełami sztuki oraz piśmiennictwem o sztuce, jej przemianach na przestrzeni dziejów (prądy, nurty i style w sztuce).
HORYZONTALIZM - Akcentowanie poziomego układu kompozycji dzieła.
HUMANISTYKA - (Nauki humanistyczne): nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory.